Han's Royal Garden Boutique Hotel

Appearance

Reservation

Change dates
Please set Check-in and Check-out first.
Han's Royal Garden Boutique Hotel Beijing
Tel: +86-10-84025588
Add.: 20 Qinlao Hutong, South Jiaodaokou Street (Jiaodaokou Nan Dajie)(20)